Personuppgifter

 

Tillämpning och Konsumentskydd

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med ETRENDSTORE, organisationsnummer 556946-5387. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp på www.etrendstore.se. 

 

Personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. 

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är ETRENDSTORE (org. nr 556946-5387) 

ETRENDSTOREs kundregister innehåller personuppgifter såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress samt IP-nummer. Ändamålet med ETRENDSTOREs behandling av insamlade personuppgifter är att använda dess för att 

a. Kunna fullgöra köp på ETRENDSTORE.SE 

b. Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av ETRENDSTOREs kanaler. 

Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor

ETRENDSTORE kommer dela med sig av de personuppgifter till fraktbolagen som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning. 

Om det görs en beställning på en vara som skickas direkt från leverantören så kommer ETRENDSTORE att skicka över de uppgifter som behövs för att kunna slutföra och fullgöra en beställning från leverantören. 

När du som kund väljer och e-posta till ETRENDSTORE så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende. 

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part eller skickas vidare till tredje land.

 

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen 

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Ansvarig för behandlingen är ETRENDSTORE.SE. 

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen. 

Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till: 

 

ETRENDSTORE.SE 

BOX 42008

12612 STOCKHOLM

 

Produkter

Handla

Information

To top